0
  • Khung bọc bảo vệ các dòng SJ4000 (X1000 cũ) - FRAME MOUNT FOR SJ4000 SERIES (X1000 old)

Khung bọc bảo vệ các dòng SJ4000 (X1000 cũ) - FRAME MOUNT FOR SJ4000 SERIES (X1000 old)

90.000₫ 150.000₫
Thông tin sản phẩm
  • Tình trạng:             Còn hàng
  • Mã số sản phẩm:SP239
  • Thương hiệu :Khung bọc bảo vệ các dòng SJ4000 - FRAME MOUNT FOR SJ4000 SERIES

Sử dụng được cho tất cả các dòng SJ4000, SJ4000 wifi, SJ4000 plus, SJ4000 2.0, X1000 (cũ)